Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-7-2022/ 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN XUE ngày 18-7-2022/ 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

34 Cuộn

1009.05

TOAN THANG STEEL-LA JSC

Tole nóng

33 Cuộn

981.05

HUNG DONG PHAT CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

88.02

FORTUNA INVESTMENT AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

35 Cuộn

1029.97

FORTUNA INVESTMENT AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

38 Cuộn

1123.49

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

14 Cuộn

415.01

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

36 Cuộn

1009.51

2A CO., LTD

Tole nóng

10 Cuộn

293.79

INDECO STEEL TRADING CORP

Tole nóng

21 Cuộn

622.44

MUOI PHONG

Tole nóng

33 Cuộn

979.67

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

Tole nóng

17 Cuộn

439.00

KHUONG MAI STEEL SERVICE TRADING CO., LTD

Tole nóng

17 Cuộn

505.69

TC Tole nóng

292

8496.69

 

BĂNG NÓNG

SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD

Băng nóng

200 Cuộn

1974.82

 

SẮT HÌNH

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Sắt hình

147 Cuộn

890.454

 

TẤM RỜI

TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tấm rời

381 Cuộn

702.724

KIRBY SOUTHEAST ASIA CO., LTD

Tấm rời

333 Cuộn

1104.752

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

199 Cuộn

891.147

TC Tấm rời

913

2498.623

 

TOLE LẠNH

NGUYEN TIN STEEL JSC

Tole mạ

189 Cuộn

1980.8

I STEEL VN JSC

Tole mạ

34 Cuộn

275.52

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Tole mạ

251 Cuộn

1502.844

TC Tole mạ

471

3759.164

 

TỔNG CỘNG

 

2023

 

17619.751