Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-5-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 568 ngày 18-5-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

SẮT KHOANH

KAO MENG MACHNERY (VN) CO LTD

Sắt khoanh

338 Cuộn

772.013

QH PLUS CORP

Sắt khoanh

132 Cuộn

300.756

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Sắt khoanh

338 Cuộn

770.140

THREAD INDUSTRIES(VN) LTD

Sắt khoanh

327 Cuộn

748.135

VINAVIT FAS CO LTD

Sắt khoanh

205 Cuộn

468.567

VINH THANH STEEL CO LTD

Sắt khoanh

179 Cuộn

408.185

YBN INTERNATINAL (VN) CO LTD

Sắt khoanh

36 Cuộn

81.906

TC Sắt khoanh

1555

3549.702

 

TOLE NÓNG

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

77 Cuộn

1983.039

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP

Tole nóng

75 Cuộn

1607.705

TC Tole nóng

 

152

3590.744

 

TỔNG CỘNG

 

1707

 

7140.446