Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-3-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FEDETAL SWIFT ngày 18-3-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

214 Cuộn

4888.45

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

217 Cuộn

4957.9

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

216 Cuộn

4933.22

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

217 Cuộn

4959.14

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

212 Cuộn

4884.02

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

203 Cuộn

4684.98

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

87 Cuộn

1986.3

 

TỔNG CỘNG

 

1366

 

31304.01