Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-3-2023 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN FU ngày 18-3-2023 / 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

233 Cuộn

4976.88

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

233 Cuộn

4968.51

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

234 Cuộn

4997.59

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

234 Cuộn

4987.92

TAY NGUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

158 Cuộn

2924.322

TAY NGUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

 

 

75 Cuộn

1758.82

KIM SA IM EX CO.,LTD

Tole nóng

42 Cuộn

936.55

KIM QUOC STEEL CO.,LTD

Tole nóng

20 Cuộn

451.48

KIM QUOC STEEL CO.,LTD

Tole nóng

11 Cuộn

248.24

KIM QUOC STEEL CO.,LTD

Tole nóng

14 Cuộn

310.46

 

TỔNG CỘNG

 

1254

 

26560.772