Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-3-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 56 ngày 18-3-2023 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tole nóng

34 Cuộn

923.388

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

149 Cuộn

3407.133

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

89.373

TC Tole nóng

187

4419.894

 

SẮT KHOANH

CTY CP DT & XD KHANG DAT

Sắt khoanh

56 Cuộn

128.139

CTY CP NAM VIET

Sắt khoanh

46 Cuộn

104.673

POL SHENG FAS (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

408 Cuộn

930.379

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Sắt khoanh

624 Cuộn

1423.566

THREAD INDUSTRIES (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

143 Cuộn

326.857

TRADING BANG STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

30 Cuộn

65.571

VINH THANH STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

110 Cuộn

244.779

TC Sắt khoanh

1417

3223.964

 

TỔNG CỘNG

 

1604

 

7.643.858