Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 18-12-2021

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JINGANG MOUNTAIN ngày 18-12-2021

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

TRINOX SAIGON

52 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

1089.39

POSCO VST

19 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL

399.16

POSCO VST

15 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL

313.995

POSCO VST

11 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL

206.75

POSCO VIETNAM

7 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

144.01

 

TOTAL

 

104

 

 

2.153.305