Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 17-01-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNNYSKY ngày 17-01-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY PHÚC HƯNG

THÉP HR

609 Cuộn

508.980

CTY CAO SANG

THÉP HR2

16 Cuộn

308.000

CTY SCM TÂN TẠO

THÉP HR2

150 Cuộn

1224.715

CTY CHARM MING

THÉP TẤM

59 Cuộn

49.942

CTY CSGT

THÉP HR

11 Cuộn

105.640

CTY CSGT

THÉP CR

5 Cuộn

43.825

CTY INDICO

THÉP TẤM CUỘN

117 Cuộn

251.674

CTY KAO MENG

THÉP KHOANH

14 Cuộn

28.067

CTY VINH THANH

THÉP KHOANH

124 Cuộn

275.005

 

TOLAL

1105 KIỆN

2795.848

 

CTY SMC TẤN TẠO

THÉP HR2

198 Cuộn

2172.780

CTY CSGT

THÉP HR

7 Cuộn

128.814

CTY DAIYU

THÉP HR

6 Cuộn

63.612

TC

211 Cuộn

2365.206

 

TỔNG CỘNG

 

1316

 

5161.054