Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 16-5-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GONG YIN 1 ngày 16-5-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TÔN NÓNG

NAM VIET

TÔN NÓNG

194 COILS

4.247.910

HUYNH THANH

TÔN NÓNG

127 COILS

2.785.400

TAY NAM

TÔN NÓNG

210 COILS

4.620.140

VINA ONE

TÔN NÓNG

259 COILS

5.938.150

VIET THANH LONG AN

TÔN NÓNG

47 COILS

1.073.020

VINA ONE

TÔN NÓNG

42 COILS

960.930

TOP PRO

TÔN NÓNG

56 COILS

1.013.790

NGUYEN TIN

TÔN NÓNG

45 COILS

1.060.540

NAM SON

TÔN NÓNG

86 COILS

1.964.070

TC TÔN NÓNG

1066

23.663.950

 

TÔN NGUỘI

SON VU HUY

TÔN NGUỘI

70 COILS

1.464.320

APEX

TÔN NGUỘI

84 COILS

1.764.100

APEX

TÔN NGUỘI

85 COILS

1.780.785

SAMHWA VINA

TÔN NGUỘI

49 COILS

1.016.740

TC TÔN NGUỘI

288

6.025.945

 

TẤM RỜI

ATAD

TẤM RỜI

566 PCS

1.795.510

MINH TIEN

TẤM RỜI

114 PCS

370.394

TAY NAM

TẤM RỜI

376 PCS

1.391.535

THANH HA

TẤM RỜI

241 PCS

1.196.922

TC TẤM RỜI

1297

4.754.361

 

TỔNG CỘNG

 

2651 PKGS

 

34444.256