Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 16-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOSCO STAR ngày 16-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE TRÁNG DẦU

NHS COMPANY LIMITED

Tole tráng dầu

3 Cuộn

31.320

SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD

Tole tráng dầu

2 Cuộn

17.971

THAI MINH HUNG CO., LTD

Tole tráng dầu

17 Cuộn

228.930

TC Tole tráng dầu

22

278.221

 

TOLE MẠ

ZAMIL STEEL BUILDINGS VN CO., LTD

Tole mạ

40 Cuộn

233.170

 

TẤM KIỆN

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tấm kiện

145 BDLS

963.984

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tấm kiện

160 BDLS

1033.330

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tấm kiện

150 BDLS

976.790

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tấm kiện

164 BDLS

1075.502

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tấm kiện

143 BDLS

928.200

TC Tấm kiện

762

4977.806

 

TỔNG CỘNG

 

10674

 

15360.397