Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-9-2023

Hàng cập cảng TPHCM TRUNG THANG 66 ngày 15-9-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

132 Cuộn

2808.279

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

178 Cuộn

3846.226

TC Tole nóng

310

6654.505

 

SẮT KHOANH

MINH VIET HARWARE CO., LD

Sắt khoanh

356 Cuộn

813.431

RICH FAME LIMITED

Sắt khoanh

255 Cuộn

582.486

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Sắt khoanh

42 Cuộn

96.108

CTY TNHH THANH LOI

Sắt khoanh

94 Cuộn

214.791

THREAD INDUSTRIES CO., LT

Sắt khoanh

224 Cuộn

513.972

TRANG BANG STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

42 Cuộn

96.732

TC Sắt khoanh

1013

2317.52

 

TỔNG CỘNG

 

1323

 

8972.025