Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-9-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu APOLLO BULKER ngày 15-9-2023/ 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

VIETNAM NATURAL RE SOURCES TRADING CO., LTD

Tole mạ

18 Cuộn

196.05

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

276 Cuộn

1010.53

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

276 Cuộn

1000.29

NAM HUNG METAL JSC

Tole mạ

239 Cuộn

1940.365

SUNRISE STEEL CORP

Tole mạ

76 Cuộn

510.415

MINH DUC MINH TAM CO., LTD

Tole mạ

229 Cuộn

1646.775

VAN KHOA PHAT CO., LTD

Tole mạ

42 Cuộn

164.17

APEX SHIPPING CO., LTD

Tole mạ

45 Cuộn

503.37

APEX SHIPPING CO., LTD

Tole mạ

122 Cuộn

525.261

TC Tole mạ

1323

7497.226

 

SẮT KHOANH

VIETTYCOONS STEEL CO.,LTD

Sắt khoanh

798 Cuộn

1972.96

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

245 Cuộn

510.683

CX TECHNOLOGY (VN) CORP

Sắt khoanh

61 Cuộn

129.744

THREAD INDUSTRIES (VN) LTD

Sắt khoanh

9 Cuộn

19.152

CTY TNHH NTV THEP PHU XUAN VIET

Sắt khoanh

81 Cuộn

184.233

TC Sắt khoanh

1194

2816.772

 

TẤM RỜI

QUANG MUOI CO., LTD

Tấm rời

246 PCS

778.432

ZAML STEEL BUIKDINGS VN CO., LTD

Tấm rời

785 PCS

1889.039

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

409 PCS

1543.749

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

201 PCS

972.514

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

254 PCS

824.812

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

279 PCS

1074.756

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

155 PCS

499.47

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING CO., LTD

Tấm rời

87 PCS

295.41

PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD

Tấm rời

142 PCS

509.056

DOOSAN ENERBIUTY VN CO., LTD

Tấm rời

117 PCS

634.66

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Tấm rời

13 PCS

113.04

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tấm rời

192 PCS

838.401

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tấm rời

47 PCS

169.565

THANH HA INVESTMENT TM COMPANY LIMITED

Tấm rời

158 PCS

781.839

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

212 PCS

855.342

CITICOM COMMERCIAL JSC

Tấm rời

106 PCS

381.503

TC Tấm rời

3403

12161.588

 

TOLE NÓNG

PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD

Tole nóng

46 Cuộn

1232.06

BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE

Tole nóng

4 Cuộn

109.97

KINGS GRATING CO.LTD

Tole nóng

7 Cuộn

151.46

TC Tole nóng

57

1493.49

 

SẮT HÌNH

DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD

Sắt hình

57 Kiện

303.79

TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD

Sắt hình

240 PCS

374.72

TC Sắt hình

297

678.51

 

SẮT V

HONG IN VINA CO., LTD

SẮT V

78 Kiện

213.952

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

SẮT V

188 Kiện

730.36

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

SẮT V

103 Kiện

296.78

TC SẮT V

369

1241.092

 

SẮT U

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

SẮT U

95 Kiện

364.27

MINH TIEN TRADING AND PRO CO., LTD

SẮT U

90 Kiện

407.01

TC SẮT U

185

771.28

 

SẮT CÂY VUÔNG

DONG TAM STEEL IM EX CO., LTD

Sắt cây

32 Kiện

103.148

 

SẮT V + BÓ TRÒN + ỐNG

APEX SHIPPING CO., LTD

SẮT CÁC LOẠI

201 Kiện

353.95

 

SẮT LÒNG MÁNG

IPC FOUNDATION TECHNOLOGY JSC

Sắt lòng máng

57 Kiện

312.314

 

SẮT ỐNG

CHARM MING (VN) CO., LTD

Sắt ống

296 Kiện

117.868

APEX SHIPPING CO., LTD/ VNR INPORT EXPORT CO., LTD

Sắt ống

135 PKGS

186.402

TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD

Sắt ống

21 Kiện

53.76

TC Sắt ống

452

358.03

 

TỔNG CỘNG

 

7570

 

27787.4