Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-9-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUNSHINE ngày 15-9-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY BKT

THÉP HR

9 CUỘN

93.575

CTY GC &DV THEP SAI GON

THÉP HR

6 CUỘN

68.900

CTY HOA SAT

THÉP THANH TRÒN

66 BÓ

131.530

CTY HOAN PHUC

THÉP HR

45 CUỘN

489.695

CTY HEAVY HITTER

THÉP THANH TRÒN

146 BÓ

280.809

CTY DAI VU

THÉP HR

10 CUỘN

94.785

CTY GC &DV THEP SAI GON

THÉP HR

18 CUỘN

201.136

CTY GC &DV THEP SAI GON

THÉP CR

33 CUỘN

337.035

CTY GC &DV THEP SAI GON

THÉP CR

1 CUỘN

8.695

CTY JFE SHOJI

THÉP MẠ

2 CUỘN

20.215

CTY JFE SHOJI

THÉP MẠ

2 CUỘN

16.710

CTY YBN

THÉP CR

4 CUỘN

43.130

CTY SANHO

THÉP THANH TRÒN

2 BÓ

2.166

CTY TRUONG VINH

THÉP THANH TRÒN

6 BÓ

8.004

CTY VINH THANH

THÉP KHOANH

237 CUỘN

513.108

CTY FUI CO

THÉP THANH TRÒN

56 BÓ

88.299

CTY CHARM MING

THÉP TẤM

119 TẤM

85.888

CTY CSGT

THÉP HR

19 CUỘN

202.335

CTY CSGT

THÉP CR

3 CUỘN

25.835

CTY VN PRECISION

THÉP CR

14 CUỘN

107.100

 

TOTAL

 

798

 

2818.950