Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-9-2022 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu DERYOUNG SUCCESS ngày 15-9-2022 / 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

CTY SMC TAN TAO

THÉP HR

131 CUỘN

2458.760

CTY STAR CONCORD

THIẾT BỊ

1 KIỆN

80.000

CTY PERTIMA

THÉP CUỘN

2 CUỘN

16.680

CTY PERTIMA

THÉP CUỘN

43 CUỘN

394.890

CTY PERTIMA

THÉP CUỘN

5 CUỘN

39.750

CTY PERTIMA

THÉP CUỘN

80 CUỘN

723.490

CTY PERTIMA

THÉP CUỘN

203 CUỘN

1895.680

 

TOTAL

 

465 CUỘN

 

5609.250