Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-11-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu IKAN LANDUK ngày 15-11-2023 / 2

CONSIGNEE (MARKS

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

ANCHICO CONSTRUCTION AND TRADE JSC

14 COILS

WIRE ROD

29.489

HYOSUNG VIETNAM

1700 COILS

WIRE ROD

3520.437

HYOSUNG VIETNAM

1218 COILS

WIRE ROD

2517.866

 

TOTAL

 

2932

 

 

6.067.792