Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu RUI NING 3 ngày 15-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

DONG HAI

TÔN MẠ

88 COILS

546.971

MINH DUC MINH TAM

TÔN MẠ

153 COILS

1.708.231

PHUONG NAM 3

TÔN MẠ

90 COILS

1.010.785

PHU XUAN VIET

TÔN MẠ

113 COILS

705.884

SUNRISE

TÔN MẠ

139 COILS

1.011.311

NGUYEN TIN

TÔN MẠ

322 COILS

3.200.765

T.A VIETNAM

TÔN NGUỘI

221 COILS

1.965.936

TC

1126

10.149.883

HIEU HANH

TÔN NÓNG

20 COILS

591.740

NAM SON

TÔN NÓNG

100 COILS

2.976.200

IPC

TÔN NÓNG

34 COILS

1.001.580

I STEEL

TÔN NÓNG

24 COILS

519.660

NAM VIET

TÔN NÓNG

27 COILS

770.240

MUOI PHONG

TÔN NÓNG

29 COILS

836.750

KHUONG MAI

TÔN NÓNG

24 COILS

688.160

TC

258

7.384.330

DAI DUNG

SẮT H

23 BDLS

125.022

DAI DUNG

SẮT H

9 BDLS

40.560

NAM VIET

SẮT U

85 BDLS

326.825

DAI TOAN THANG

SẮT U

83 BDLS

319.350

DAI PHUC

SẮT U

29 BDLS

168.552

TC

229

980.309

KHUONG MAI

TẤM RỜI

670 PCS

958.148