Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 15-01-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN NING ngày 15-01-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

SHARK LOGISTICS CO., LTD

Tole mạ

96 Cuộn

470.614

VU KHANG SHIPPING CO., LTD

Tole băng mạ

18 Cuộn

102.548

DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD

Tole lạnh

13 Cuộn

114.555

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

74 Cuộn

253.54

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

62 Cuộn

237.458

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

191 Cuộn

730.757

GLOBAL A&B INVESTMENT AND DEVELOPMENT LIMTED COMPANY/ AH&M ENERGY SERVICES PTE LTD

Tole mạ

61 Cuộn

452.089

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

142 Cuộn

1021.032

PHUONG NAM 3 STEEL CO., LTD

Tole mạ

140 Cuộn

1003.016

MINH DUC MINH TAM CO., LTD

Tole mạ

232 Cuộn

1987.902

APEX SHIPPING CO., LTD/ PROCHAN (CAMBODIA) GREEN CONS CO., LTD

Tole mạ

69 Cuộn

416.73

TC Tole mạ

1098

6790.241

 

SẮT HÌNH

DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP

Sắt hình

13 Kiện

60.84

DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Sắt hình

20 Kiện

128.16

TC Sắt hình

33

189.00

 

TOLE NÓNG

CT TNHH THEP WEI SHENG

Tole nóng

2 Cuộn

53.411

VNSTEEL HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tole nóng

34 Cuộn

921.623

BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO, LTD

Tole nóng

208 Cuộn

4575.89

KHUONG MAI STEEL SERVICE TRADING CO,LTD

Tole nóng

8 Cuộn

226.32

CT TNHH TM TRUNG NAM

Tole nóng

13 Cuộn

383.14

VINA ONE STEEL MANU CORP

Tole nóng

136 Cuộn

2992.96

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO LTD

Tole nóng

20 Cuộn

586.67

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO LTD

Tole nóng

109 Cuộn

2402.28

TAY NAM STEEL MANU AND TRADING CO LTD

Tole nóng

127 Cuộn

2786.42

CT TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET

Tole nóng

61 Cuộn

1778.52

CONG TY TNHH MUOI PHONG

Tole nóng

35 Cuộn

995.95

VÍA STEEL MANU TRADING AND IM – EX CO LTD

Tole nóng

43 Cuộn

933.53

TC  Tole nóng

796

18636.714

 

SẮT KHOANH

HUYNH DE TU GIA TRADING PRO CO LTD

Sắt khoanh

510 Cuộn

1008.24

 

SẮT BÓ TRÒN

DAERIM PRECISION VINA CO LTD

Sắt bó tròn

71 Kiện

213.188

 

TẤM KIỆN

STEEL BUILDER JSC

Tấm kiện

96 kiện

416.1

DAI DUNG METALLIC MANU CONS AND TRADE CORP

Tấm kiện

224 kiện

819.04

TC Tấm kiện

320

1235.14

 

TẤM RỜI

IPC SAIGON STEEL CO LTD

Tấm rời

246 Pcs

785.807

IPC SAIGON STEEL CO LTD

Tấm rời

178 Pcs

597.987

BAC NAM STEEL JSC

Tấm rời

69 Pcs

469.116

BAC NAM STEEL JSC

Tấm rời

48 Pcs

342.888

QH PLUS CORP

Tấm rời

212 Pcs

1133.41

QH PLUS CORP

Tấm rời

337 Pcs

1065.979

BMB AND A JSC

Tấm rời

274 Pcs

924.703

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

239 Pcs

975.872

TC Tấm rời

1603

6295.762

 

SẮT ỐNG

TRANG TRUNG AN STEEL CO LTD

Sắt ống

110 Kiện

311.22

AMERGY FITTINGS VN CO LTD

Sắt ống

237 Kiện

335.23

CHARM MING (VN) CO LTD

Sắt ống

374 Kiện

143.441

T C Sắt ống

721

789.891