Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-9-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIAN XING ngày 14-9-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TVP

TÔN NÓNG

184 COILS

4.009.020

VUONG

TÔN NÓNG

229 COILS

5.017.360

VTLA

TÔN NÓNG

140 COILS

3.037.980

TON DONG A

TÔN NÓNG

138 COILS

3.025.250

TOAN THANG

TÔN NÓNG

3 COILS

87.420

TOAN THANG

TÔN NÓNG

33 COILS

964.130

CITICOM

TÔN NÓNG

17 COILS

488.660

CITICOM

TÔN NÓNG

26 COILS

757.850

CITICOM COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY

TÔN NÓNG

33 COILS

955.700

TAY NAM

TÔN NÓNG

139 COILS

3.198.150

TAY NAM

TÔN NÓNG

132 COILS

3.056.710

TAY NAM

TÔN NÓNG

216 COILS

4.950.000

NGUYEN TIN

TÔN NÓNG

101 COILS

2.219.120

NGUYEN TIN

TÔN NÓNG

131 COILS

2.867.390

TRUNG TIN KIM

TÔN NÓNG

6 COILS

170.040

NAM VIET

TÔN NÓNG

20 COILS

570.730

TAM PHUC THANH

TÔN NÓNG

41 COILS

1.186.810

MUOI DAY

TÔN NÓNG

35 COILS

1.006.090

TC TÔN NÓNG

1624

17.568.410

 

ATAD

TẤM RỜI

177 PCS

558.037

KHUONG MAI

SẮT H

48 BDLS

308.160

 

TỔNG CỘNG

 

1849

 

37434.607