Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-9-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TAN BINH 279 ngày 14-9-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

HOAN PHUC TRADING JSC

Tole nóng

48 Cuộn

521.77

190 JSC

Tole nóng

10 Cuộn

215.34

MINH DUC MINH TAM CO., LTD

Tole nóng

99 Cuộn

1041.975

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

73 Cuộn

1561.405

DAI PHUC TRADING AND PRO CO., LTD

Tole nóng

69 Cuộn

1396.825

NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC

Tole nóng

115 Cuộn

2088.695

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

340 Cuộn

5096.85

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP

Tole nóng

65 Cuộn

706.175

PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO., LTD

Tole nóng

111 Cuộn

1479.375

NGUYEN TIN STEEL JSC

Tole nóng

223 Cuộn

4384.685

 

TỔNG CỘNG

 

1153

 

18493.095