Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-7-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SPINNAKER SW  ngày 14-7-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

TRAN ANH

111 PCS

HOT ROLLED STEEL PLATE

310.127

PISC

38 PCS

HOT ROLLED STEEL

524.592

SEAH STEEL VINA

230 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IM COILS

5992.960

QH PLUS

185 PCS

LOLLED STEEL PLATE MILL EDGE OR SLIT EDGF

1852.142

DAI DUNG/ LEND LEASE BUILDING

563 PCS

STEEL PLATE

3770.159

 

TOTAL

 

1127

 

 

12.449.980