Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-6-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ZHONG CHANG RONG SHENG ngày 14-6-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

218 COILS

5.003.750

VUONG STEEL

TÔN NÓNG

249 COILS

5.712.780

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

111 COILS

2.552.550

NGUYEN MINH

TÔN NÓNG

110 COILS

2.531.690

SEAH STEEL VINA

TÔN NÓNG

8 COILS

204.510

HOA SEN GROUP

TÔN NÓNG

25 COILS

500.220

HOA SEN GROUP

TÔN NÓNG

45 COILS

906.910

SAMHWAN VINA

TÔN NGUỘI

10 COILS

190.035

VU KHANG SHIPPING

TÔN MẠ

176 COILS

816.175

 

TỔNG CỘNG

 

952 COILS

 

18.418.620