Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN HE ngày 14-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE MẠ

HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD

Tole lạnh

48 Cuộn

597.234

SONG THAN GALVANIZING CO., LTD

Tole mạ

239 Cuộn

956.04

SONG THAN GALVANIZING CO., LTD

Tole mạ

125 Cuộn

503.82

SONG THAN STEEL CO., LTD

Tole lạnh

201 Cuộn

1000.555

SONG THAN STEEL CO., LTD

Tole mạ

266 Cuộn

1010.82

SUNRISE STEEL CORP

Tole mạ

283 Cuộn

2026.98

SUNRISE STEEL CORP

Tole mạ

26 Cuộn

310.97

SUNRISE STEEL CORP

Tole mạ

16 Cuộn

184.09

NGOC BIEN IRON STEEL CO., LTD

Tole mạ

36 Cuộn

352.405

DONG NAI TON CO., LTD

Tole mạ

243 Cuộn

949.713

TUAN VO STEEL CO., LTD

Tole mạ

105 Cuộn

603.11

NGUYEN KHA STEEL TRADING PRODUCING CO., LTD

Tole mạ

96 Cuộn

497.095

SON VUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD/ TANG MENG RATH INVESTMENT CO., LTD

Tole mạ

53 Cuộn

596.615

SON VUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD/ TANG MENG RATH INVESTMENT CO., LTD

Tole mạ

33 Cuộn

363.745

TRINOX SAIGON CO., LTD

Tole Lạnh

8 Cuộn

157.025

AH&M ENERGY SERVICES PTE LTD

Tole mạ

80 Cuộn

603.6

CTY TNHH MTV THEP PHU XUAN VIET

Tole mạ

16 Cuộn

179.12

TC Tole mạ

1874

10892.937

 

TẤM RỜI

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

147 pcs

586.85

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

435 pcs

1448.053

HOAN PHUC TRADING JSC

Tấm rời

339 pcs

980.805

STEEL BUILDER JSC

Tấm rời

362 pcs

1151.512

SMC TAN TAO CO., LTD

Tấm rời

633 pcs

2189.976

SMC DA NANG CO., LTD

Tấm rời

103 pcs

404.682

MINH VIET ENG & CONS JSC

Tấm rời

51 PKGS

117.22013

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

158 pcs

550.884

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

18 pcs

101.736

QH PLUS CORP

Tấm rời

227 pcs

1500.606

TC Tấm rời

2473

9032.32413

 

TOLE NÓNG

KINGS GRATING CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

118.92

NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

36 Cuộn

958.999

TC Tole nóng

40

1077.919

 

SẮT HÌNH

2A CO., LTD

Sắt hình

78 pcs

155.32

 

SẮT ĐƯỜNG RÂY + SẮT PHÔI BÓ

THE ANH STEEL CO., LTD

 

7 KIỆN

16.898

 

SẮT BÓ TRÒN

GIA DINH PTY ., LTD

Sắt bó tròn

26 pcs

59.136

 

SẮT LÒNG MÁNG

IPC FOUNDATION TECHNOLOGY JSC

Sắt lồng máng

111 Kiện

503.326

TAY NGUYEN STEEL CO., LTD

Sắt lồng máng

115 Kiện

500.772

TC Sắt lồng máng

226

1004.098

 

SẮT BÓ TRÒN + SẮT ỐNG

KIM KHI VIET THANH CO., LTD

SẮT BÓ TRÒN + SẮT ỐNG

38 KIỆN

114.756

 

SẮT ỐNG

AH &M ENERGY SERVICES PTE LTD

Sắt ống

38 pcs

106.417

SHARK LOGISTICS CO., LTD

Sắt ống

147 KIỆN

230.18

TRANG TRUNG AN STEEL CO., LTD

Sắt ống

76 KIỆN

339.526

TC Sắt ống

261

676.123

 

TỔNG CỘNG

 

5023

 

23029.51113