Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 14-01-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRANS SPRING ngày 14-01-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

HIEU HANH

TÔN NÓNG

47 COILS

983.730

PHUONG NAM 3

TÔN NÓNG

47 COILS

991.810

PHUONG NAM 3

TÔN NÓNG

48 COILS

1012.520

QUANG MUOI CO., LTD

TÔN NÓNG

428 COILS

8984.060

TON DONG A

TÔN NÓNG

692 COILS

14881.860

T.V.P STEEL

TÔN NÓNG

122 COILS

2532.750

VINA ONE STEEL

TÔN NÓNG

83 COILS

1771.810

VINA ONE STEEL

TÔN NÓNG

96 COILS

2046.300

VISA STEEL

TÔN NÓNG

234 COILS

4974.110

 

TOTAL

 

1797

 

38178.950