Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 13-11-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHUN II ngày 13-11-2023

CONSIGNEE (MARKS

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

KIM QUOC

227 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4991.710

KIM QUOC

227 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4979.830

KIM QUOC

227 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4960.760

NGUYEN TIN

248 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5386.500

NAM VIET

151 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COIL AND PRIME HOT ROLLED STEEL CHECKER COIL

4411.360

STVIAN INDUSTRIAL METAL JSC

68 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

1993.880

KIM QUOC

226 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4923.560

KIM QUOC

78 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

1645.940

KIM QUOC

145 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

3344.080

HYUNDAI WELDING VINA

26 COILS

PRIME COLD ROLLED STEEL IN COILS

314.754

VUONG STEEL

205 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4336.620

VUONG STEEL

43 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

299.900

VUONG STEEL

224 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

4754.420

KIM QUOC

73 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

1546.190

KIM QUOC

142 COILS

HOT ROLLED STEEL COILS

3275.070

METAL ONE (VIETNAM)

162 PCS

STEEL PLATE

595.707