Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 12-9-2023/ 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ATN OCEAN 79 ngày 12-9-2023/ 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

190 JSC

Tole nóng

26 Cuộn

580.497

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

14 Cuộn

362.008

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

2 Cuộn

51.694

CTY TNHH GIA CONG & DV THEP SAI GON

Tole nóng

1 Cuộn

22.317

TAN THANH QUYET STEEL CO., LTD

Tole nóng

4 Cuộn

95.823

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSUSHO VN CO., LTD

Tole nóng

40 Cuộn

786.160

MARUICHI SUN STEEL JSC/ TOYOTA TSUSHO VN CO., LTD

Tole nóng

260 Cuộn

5249.535

TC Tole nóng

347

7148.035

 

SẮT KHOANH

CHOSUN VINA CO., LTD

Sắt khoanh

178 Cuộn

410.045

KAO-MENG MACHINERY (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

96 Cuộn

218.233

POL SHENG FAS (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

920 Cuộn

2106.328

THANH LOI CO., LTD

Sắt khoanh

218 Cuộn

500.310

CTY CP CO KHI THEP VIET

Sắt khoanh

46 Cuộn

105.746

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

9 Cuộn

20.324

TC Sắt khoanh

1467

3360.986

 

TỔNG CỘNG

 

1814

 

10509.020