Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 12-01-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 66 ngày 12-01-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

TOLE NÓNG

QUANG MUOI CO LTD

Tole nóng

29  Cuộn

845.253

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

124 Cuộn

3078.588

HIEU HANH PRO TRADING MECHANICAL CO,LTD

Tole nóng

26 Cuộn

695.672

TON DONG A CORP

Tole nóng

150 Cuộn

3478.550

TC Tole nóng

329

8098.063

 

SẮT KHOANH

Ỏ VINA CO LTD

Sắt khoanh

3 Cuộn

5.334

HYOSUND VIETNAM,CO LTD

Sắt khoanh

144 Cuộn

287.576

THANH LOI CO LTD

Sắt khoanh

176 Cuộn

399.810

CONG TY CO PHAN CO KHI THEP VIET

Sắt khoanh

59 Cuộn

134.301

VINH THANH THEP STEEL CO LTD

Sắt khoanh

109 Cuộn

246.706

TC Sắt khoanh

491

1073.727

 

TỔNG CỘNG

 

820

 

9171.790