Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-5-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VINACOMIN HANOI ngày 11-5-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

TOLE NÓNG

CTY CO PHAN TON DONG A

Tole nóng

62 Cuộn

1482.180

CTY CO PHAN TON DONG A

Tole nóng

32 Cuộn

732.810

CTY CO PHAN TON DONG A

Tole nóng

79 Cuộn

1889.670

CTY TNHH JFE SHOJI VIETNAM

Tole nóng

61 Cuộn

1394.520

CTY TNHH TM & DV QUANG MUOI

Tole nóng

91 Cuộn

2150.390

TỔNG CỘNG

325

7649.570