Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu OCEAN 88 ngày 11-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

110 Cuộn

2801.925

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

188 Cuộn

4452.556

SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

48 Cuộn

1039.346

SMC STEEL MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

30 Cuộn

792.155

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

7 Cuộn

81.204

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

8 Cuộn

92.506

TC Tole nóng

391

9259.692

 

SẮT KHOANH

POL SHENG FAS (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

663 Cuộn

1514.372

 

TỔNG CỘNG

 

1054

 

10.774.064