Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 11-01-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HANDY HEIDI ngày 11-01-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG SECONDARY

VUONG STEEL CO., LTD

247 CUỘN

Toel nóng

4075.89

 

TẤM RỜI SECONDARY

VUONG STEEL CO., LTD

TẤM RỜI

1402 PCS

1722.911

 

TỔNG CỘNG

 

1649

 

5798.801