Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 10-7-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu YIN HAO ngày 10-7-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

VUONG STEEL

223 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4856.570

VUONG STEEL

204 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4883.670

VUONG STEEL

232 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4783.840

VUONG STEEL

238 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4908.980

VUONG STEEL

239 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4915.250

VUONG STEEL

236 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COILS

4936.570

HYOSUNG VIETNAM

527 COILS

WIRE ROD

1060.069

HYOSUNG VIETNAM

1081 COILS

WIRE ROD

2166.406

MCL

91 BDLS

ROUNDBAR

206.531

 

TOTAL

 

3071

 

 

32.717.886