Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-3-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUONG HUNG 556 ngày 09-3-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

TOAN THANG STEEL LA JSC/ METAL ONE (VN) CO., LTD

Tole nóng

7 Cuộn

185.114

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

126 Cuộn

2230.567

NAM KIM STEEL JSC

Tole nóng

172 Cuộn

3775.714

QH PLUS CORP

Tole nóng

19 Cuộn

516.923

SEAH STEEL VINA CORP

Tole nóng

1 Cuộn

18.802

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

8 Cuộn

193.831

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

19 Cuộn

270.843

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

11 Cuộn

84.792

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

20 Cuộn

223.24

TC Tole nóng

383

7499.826

 

SẮT KHOANH

HYUNDAI WELDING VINA CO., LTD/ POSCO VIETNAM CO., LTD

Sắt khoanh

441 Cuộn

999.93

CTY CP TM SX KDG

Sắt khoanh

47 Cuộn

107.064

CTY TNHH THANH LOI

Sắt khoanh

113 Cuộn

259.251

CTY CP CO KHI THEP VIET

Sắt khoanh

108 Cuộn

244.806

TRINH TUONG STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

183 Cuộn

416.88

VINAVIT FAS CO., LTD

Sắt khoanh

91 Cuộn

206.572

VINH THANH STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

474 Cuộn

1079.538

TC Sắt khoanh

1457

3314.041

 

TỔNG CỘNG

 

1840

 

10813.867