Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GRANDSOAR ngày 09-11-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

 

VIET NAM ITALINOX

9 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

102.565

GIA ANH HUNG YEN

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

128.075

SUNNY VIET NAM

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

127.360

SUNNY VIET NAM

86 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

880.110

SONHA SSP VIETNAM

18 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

192.605

SONHA SSP VIETNAM

18 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

192.220

NAM HUY HOANG

18 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

192.765

 

TOTAL

 

173

 

 

1.815.700