Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 09-01-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu JIN SHUN ngày 09-01-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

KIM QUOC

421 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COIL

9760.110

KIM QUOC

422 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COIL

9767.980

KIM QUOC

407 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL IN COIL

9282.930

 

TOTAL

 

1250

 

 

28.811.020