Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 07-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CLIO ngày 07-11-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

TVP STEEL

428 COILS

HOT ROLLED STEEL IN COILS

9872.470

TON DONG A

264 COILS

HOT ROLLED STEEL IN COILS

5926.880

TON DONG A

621 COILS

HOT ROLLED STEEL IN COILS

13817.240

 

TOTAL

 

1313

 

 

29.616.590