Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 07-11-2022 / 3

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FUGA ngày 07-11-2022 / 3

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

190 Cuộn

5149.3

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

193 Cuộn

5213.47

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

190 Cuộn

5138.44

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

191 Cuộn

5153.77

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

191 Cuộn

5157.31

TC Tole nóng

955

25812.290

 

TOLE NÓNG SECONDARY

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

144 Cuộn

2594.860

 

TẤM RỜI SECONDARY

VUONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

967

1423.363

 

TỔNG CỘNG

 

2066

 

29830.513