Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 06-7-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ST OS WALD ngày 06-7-2022

CHỦ HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

 

THÉP VUONG (Đỏ)

70

1.483.570

59

1.255.750

78

1.663.520

22

469.575

8

170.660

Tổng Cộng 237

5.043.075

THÉP VUONG ( trắng)

66

1.395.690

 

THÉP VUONG (Xanh)

58

1.233.995

74

1.574.115

22

469.600

8

170.035

Tổng Cộng

229

4.843.435

 

 

THEP VUONG

67

1.418.285

56

1.192.225

73

1.555.330

23

492.040

9

190.560

Tổng Cộng

228

4.848.440

 

TỔNG TÀU

 

922

 

19.598.990