Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 06-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu XIN RUI HAI ngày 06-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tole nóng

93 Cuộn

1984.995

LIEN VIET RESOURCES CO., LTD

Tole nóng

118 Cuộn

2523.89

TON DONG A CORP

Tole nóng

487 Cuộn

10195.415

KY DONG STEEL CO., LTD

Tole nóng

271 Cuộn

2542.245

NHS COMPANY LIMITED

Tole nóng

30 Cuộn

311.61

DAI THIEN LOC STEEL ONE MEMBER LIMITEA COMPANY

Tole nóng

137 Cuộn

3002.365

IPC SAIGON STEEL CO.,LTD

Tole nóng

65 Cuộn

1424.445

P.M.G GAS MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

50 Cuộn

415.67

NORTH ASIA STEEL CO., LTD

Tole nóng

46 Cuộn

501.16

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP

Tole nóng

92 Cuộn

1016.21

HB TRADING AND INVESTMENT JSC

Tole nóng

46 Cuộn

499.63

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

114 Cuộn

1245.65

DAI LOC MECHANICAL CO., LTD

Tole nóng

30 Cuộn

322.44

I STEEL VN JSC

Tole nóng

17 Cuộn

284.525

TAY NAM STEEL JSC

Tole nóng

49 Cuộn

497.605

TC Tole nóng

1645

26767.855

 

TOLE TRÁNG DẦU

DOUBLE T METAL CO., LTD

Tole tráng dầu

50 Cuộn

511.05

 

TỔNG CỘNG

 

1695

 

27278.905