Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 06-02-2023 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu GOLDEN BRIGHT ngày 06-02-2023 / 2

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

233 Cuộn

4953.01

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

232 Cuộn

4956.55

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

232 Cuộn

4962.3

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

229 Cuộn

4908.285

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

230 Cuộn

4943.37

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

230 Cuộn

4946.92

 

TỔNG CỘNG

 

1386

 

29670.435