Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 05-5-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRAWIND ROC ngày 05-5-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

HUNG VUONG

THÉP TẤM

85 PKGS

300.600

THEP ANH

THÉP TẤM

40 PKGS

148.025

VIET THANH

THÉP ỐNG

36 BDLS

106.932

VTS STEEL

TÔN BĂNG

64 COILS

464.680

VU KHANG

TÔN MẠ

62 COILS

447.035

TOP PRO

TÔN NÓNG

44 COILS

1.012.370

VINA ONE

TÔN NÓNG

217 COILS

4.983.720

2-9

TÔN NÓNG

208 COILS

6.143.420

2-9

TÔN NÓNG

210 COILS

6.195.930

PHUONG VU

TÔN NÓNG

35 COILS

1.042.780

PHUONG VU

TÔN NÓNG

33 COILS

981.430

QH PLUS

TÔN NÓNG

101 COILS

3.000.970

NAM VIET

TÔN NÓNG

31 COILS

924.230

NAM VIET

TÔN NÓNG

100 COILS

2.969.240

QUANG MUOI

TÔN NÓNG

88 COILS

2.622.100

TRAN ANH

TÔN NÓNG

18 COILS

529.130

 

TỔNG CỘNG

 

1.372

 

31.872.592