Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 05-11-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TRUNG THANG 56 ngày 05-11-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

JFE SHOJI TRADE VN CO., LTD/ TON DONG A CORP

Tole nóng

231 Cuộn

4875.407

TON DONG A CORP

Tole nóng

117 Cuộn

2637.889

TAN THANH QUYEN STEEL CO., LTD

Tole nóng

9 Cuộn

197.463

TC Tole nóng

357 Cuộn

7710.759

 

SẮT KHOANH

POL SHENG FAS (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

316 Cuộn

719.405

CTY CP DAU TU & XD KHANG DAT

Sắt khoanh

197 Cuộn

449.559

TC Sắt khoanh

513

1168.964

 

TỔNG CỘNG

 

870

 

8879.723