Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 04-8-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu LIBERTY HARVEST ngày 04-8-2022

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TẤM RỜI

PTSC OFFSHORE SERVICES JSC

TẤM RỜI

46 PCS

48.300

HOASAT CO

TẤM RỜI

49 PCS

302.097

IPC GROUP

TẤM RỜI

100 PCS

608.437

VARD VUNG TAU

TẤM RỜI

1.729 PCS

38.34.964

SONG THU CORP

TẤM RỜI

179 PCS

186.336

PAX GLOLAL CO

TẤM RỜI

179 PCS

1636.679

TC Tấm rời

2.282

6618.812

 

 

THÉP CÂY

NQ (VIET NAM CO

THÉP CÂY

45 BDLS

109.220

GLONAL POWERSPORTS MANUFACTURING

THÉP CÂY

164  BDLS

438.070

2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENGINEERING CO-OPERATION

THÉP CÂY

138 BDLS

319.120

TC Thép cây

347

866.410

 

THÉP ỐNG

CHARM MING (VIET NAM ) CO

THÉP ỐNG

50 BDLS

95.138

CHARM MING (VIET NAM ) CO

THÉP ỐNG

83 BDLS

158.826

BEXKAN VIET NAM ONE MEMBER LIMITED LIABILITY CO

THÉP ỐNG

22 BDLS

49.496

TC Thép ống

155

303.460

 

TÔN MẠ

YUEXING METAL CO

TÔN MẠ

50 BDLS

9.707

TC Tôn mạ

2.920

8862.046