Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 04-7-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PROPEL SUCCESS ngày 04-7-2022

CHỦ HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

 

THÉP VUONG (Đỏ)

70

1.483.570

59

1.255.750

78

1.663.520

22

469.575

8

170.660

Tổng Cộng 237

5.043.075

THÉP VUONG ( trắng)

66

1.395.690

 

THÉP VUONG (Xanh)

58

1.233.995

74

1.574.115

22

469.600

8

170.035

Tổng Cộng

229

4.843.435

 

 

THEP VUONG

67

1.418.285

56

1.192.225

73

1.555.330

23

492.040

9

190.560

Tổng Cộng

228

4.848.440

 

TỔNG TÀU

 

922

 

19.598.990

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

 

KIM QUOC

68

1.454.375

57

1.221.665

73

1.568.000

21

447.740

8

171.110

Tổng cộng

227

4.862.890

 

 

KIM QUOC

65

1.386.890

57

1.214.890

70

1.492.160

20

426.510

8

171.160

Tổng cộng

220

4.691.610

 

 

KIM QUOC

68

1.444.940

60

1.275.435

71

1.516.210

22

467.450

9

191.935

Tổng cộng

230

4.895.970

 

 

KIM QUOC

65

1.383.505

59

1.260.485

78

1.666.770

20

426.510

8

169.530

Tổng cộng

230

4.906.880

 

TỔNG TÀU

 

907

 

19.357.270