Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 04-7-2022 / 2

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu PROPEL SUCCESS ngày 04-7-2022 / 2

CHỦ HANG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯƠNG

 

 

 

KIM QUOC

68

1.454.375

57

1.221.665

73

1.568.000

21

447.740

8

171.110

Tổng cộng

227

4.862.890

 

 

KIM QUOC

65

1.386.890

57

1.214.890

70

1.492.160

20

426.510

8

171.160

Tổng cộng

220

4.691.610

 

 

KIM QUOC

 

 

68

1.444.940

60

1.275.435

71

1.516.210

22

467.450

9

191.935

Tổng cộng

230

4.895.970

KIM QUOC

65

1.383.505

59

1.260.485

78

1.666.770

20

426.510

8

169.530

Tổng cộng

230

4.906.800

 

TỔNG CỘNG

 

907

 

19.357.270