Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 04-5-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VOSCO SUNRISE ngày 04-5-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

LOCTEK ERGONOMICS VIETNAM

19 COILS

COLD ROLLED STEEL SHEETS IN COILS

182.672

XINADDA (VIETNAM)

86 COILS

COLD ROLLED STEEL SHEETS IN COILS

1.081.581

KIM QUOC

422 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

9822.882

KIM QUOC

426 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

9914.202

KIM QUOC

431 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

10.161.942

T.A VIETNAM

118 COILS

COLD ROLLED STEEL SHEETS IN COILS

961.200

TOTAL

1502

 

32.124.479