Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 04-01-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SEASTAR VENTURE ngày 04-01-2023

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

KIM QUOC STEEL

241 COILS

PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS

5089.255

KIM QUOC STEEL

243 COILS

PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS

5133.400

KIM QUOC STEEL

245 COILS

PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS

5179.460

KIM QUOC STEEL

244 COILS

PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS

5180.390

KIM QUOC STEEL

240 COILS

PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS

5110.960

KIM QUOC STEEL

243 COILS

PRIME NEWLY HOT ROLLED STEEL COILS

5175.610

 

TOLAL

 

1456

 

 

30.869.075