Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 03-8-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu HN GLOBAL ngày 03-8-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

KIM QUOC

242 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5184.255

KIM QUOC

243 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5220.700

KIM QUOC

237 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5055.565

KIM QUOC

253 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5389.180

KIM QUOC

256 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5452.015

KIM QUOC

256 COILS

PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

5456.420

 

TOTAL

 

1487

 

 

31.758.135