Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 02-9-2022

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu SHENG YUN LAI ngày 02-9-2022

CONSIGNEE (MARKS)

UNIT/ Q’TY

DESCRIPTIONS

GW

 

YGS VINA

13 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

149.680

VIETNAM ITALINOX

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

42.360

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM)

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

260.440

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM)

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

259.990

VINLONG STAINLESS STEEL (VIETNAM)

7 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

151.905

MINH DAI PHU

12 COILS

PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

127.765

MINH AN PHAT

16 COILS

PRIME HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

170.415

YGS VINA

14 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

194.040

NAM CUONG

6 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

66.575

NAM CUONG

6 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

62.765

VAN LOI

2 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

21.120

HYOSUNG DONG NAI

3 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

64.850

LONG AN

6 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

52.735

SUNNY VIET NAM

44 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

470.740

SUNNY VIET NAM

1 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

10.735

ANH DUONG VIET NAM

5 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

53.860

HUNG THINH

12 COILS

HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL

129.045

 

TOTAL

 

173

 

 

2.289.020