Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 02-12-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu ERACLEA ngày 02-12-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

227 Cuộn

4913.43

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

227 Cuộn

4951.86

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

227 Cuộn

4951.1

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

214 Cuộn

4935.38

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

216 Cuộn

4982.42

KIM QUOC STEEL CO., LTD

Tole nóng

227 Cuộn

4946.6

DAO TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

15 Cuộn

438.85

VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL CORP

Tole nóng

17 Cuộn

498.77

STAVIAN INDUSTRIAL METAL JSC

Tole nóng

68 Cuộn

1997.14

BAC NAM STEEL JSC

Tole nóng

108 Cuộn

2399.97

TIEN LEN STEEL CORP JSC

Tole nóng

33 Cuộn

971.81

TAM PHUC THANH TRADING CO., LTD

Tole nóng

16 Cuộn

468.89

MUOI DAY STEEL CO., LTD

Tole nóng

32 Cuộn

939.24

DONG HAI STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

32 Cuộn

937.44

TC Tole nóng

1659

38332.9

 

BĂNG MẠ

TON VIET CONS MATERIAL TRADING PRO JSC

Tole băng mạ

75 Cuộn

908.957

 

SẮT KHOANH

NGOC MINH STEEL CO., LTD

Sắt khoanh

234 Cuộn

492.72

POVINA STEEL JSC

Sắt khoanh

222 Cuộn

467.4

TC Sắt khoanh

456

960.12

 

TẤM RỜI

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

140 PCS

589.503

IPC SAIGON STEEL CO., LTD

Tấm rời

119 PCS

489.653

TC Tấm rời

259

1079.156

 

TỔNG CỘNG

 

2449

 

41.281.133