Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 02-02-2024

Hàng cập cảng TPHCM ngày 02-02-2024

Người được thông báo*
Notify Party

Người được thông báo 2
Notify Party 2

Tên hàng/mô tả hàng hóa*
Name, Discription of goods

Trọng lượng tịnh*
Net weight

NGUYEN TIN STEEL JOINT STOCK COMPANY

96 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

2092,580

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING COMPANY LIMITED

14 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

410,180

QUANG MUOI CO.,LTD

185 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

5433,140

KIRBY SOUTHEAST ASIA CO.,LTD

65 PIECES

 HOT ROLLED STEEL PLATE

278,269

NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY

441 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

9982,340

BINH DUONG HOA PHAT STEEL PIPE CO.,LTD

130 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

2855,390

KIM QUOC STEEL CO.,LTD

223 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

4830,680

BAC HAI VAN STEEL CO.,LTD

26 COILS

 PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL STRIPS

216,379

TRUNG TIN KIM STEEL AND TRADING COMPANY LIMITED

28 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

820,610

NAM VIET STEEL TRADING CO.,LTD

97 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL COILS

2841,590

KIM QUOC STEEL CO.,LTD

224 COILS

 HOT ROLLED STEEL COILS

4914,990

TON VIET CONSTRUCTION MATERIAL TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

394 COILS

 PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL STRIPS IN COILS . GRADE : JIS G3302 , SGCC

3295,013

TON VIET CONSTRUCTION MATERIAL TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

137 COILS

 PRIME HOT DIPPED GALVANIZED STEEL SHEET IN COILS . GRADE : JIS G3302 SGCH

493,726

TIEN LEN STEEL CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

72 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS . GRADE : Q235B

2113,740

CONG TY TNHH TM TRUNG NAM

18 COILS

 HOT ROLLED STEEL SHEET IN COILS . QUALITY : Q355B

527,080

VUONG STEEL CO.,LTD

217 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL

4985,990

VUONG STEEL CO.,LTD

221 COILS

 PRIME HOT ROLLED STEEL SHEET IN COIL

4979,150