Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 02-02-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG HANG HUI HAI ngày 02-02-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

KIM QUOC

TÔN NÓNG

231 COILS

4.918.875

KIM QUOC

TÔN NÓNG

232 COILS

4.951.070

KIM QUOC

TÔN NÓNG

232 COILS

4.963.940

KIM QUOC

TÔN NÓNG

232 COILS

4.958.055

KIM QUOC

TÔN NÓNG

231 COILS

4.925.170

KIM QUOC

TÔN NÓNG

229 COILS

4.898.615

 

 

1387

29.615.725

 

TOTAL

 

1387

 

29615.725 MT