Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Hàng cập cảng TPHCM ngày 01-12-2023

Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VIET THUAN 56 ngày 01-12-2023

CHỦ HÀNG

LOẠI HÀNG

SỐ LƯỢNG

TRỌNG LƯỢNG

 

 

TOLE NÓNG

METAL ONE (VN) CO., LTD/ TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD

Tole nóng

11 Cuộn

207.147

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

40 Cuộn

627.115

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

58 Cuộn

477.336

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

16 Cuộn

100.727

TTQ INVESMENT & COMMERICAL JSC

Tole nóng

52 Cuộn

135.304

YBN INTERNATINAL (VN) CO., LTD

Tole nóng

6 Cuộn

98.752

TC Tole nóng

183

1646.381

 

SẮT KHOANH

KAO-MENG MACHINERY (VN) CO., LTD

Sắt khoanh

52 Cuộn

119.412

VINAVIT FAS CO., LTD

Sắt khoanh

11 Cuộn

25.287

TC Sắt khoanh

63

144.699

 

TỔNG CỘNG

 

246

 

1791.080